Privacy Policy

Keizer + Van Odenhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze beknopte Privacy policy willen we kort informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Keizer + Van Odenhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Terug

Als Keizer + Van Odenhoven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u onze uitgebreide Privacy policy wilt ontvangen, of in algemenere zin vragen heeft horen wij dit graag.